HMS

Helse, miljø og sikkerhet er Proff Jobb Personell AS store satsningsområder. Vedtatte HMS målsettinger og et detaljert regelverk rundt disse temaene sikrer at selskapet så langt har nådd sine mål.


Proff Jobb Personell AS utfører en stor del av sin virksomhet under våre kunders arbeidsledelse og ansvar, og det har derfor vært svært viktig for oss at våre prosedyrer og systemer sikrer at medarbeidere fra Proff Jobb Personell AS kjenner til og identifiserer seg med de målsettinger som våre kunder har i sitt HMS arbeide.

Vedtatte HMS målsettinger og et detaljert regelverk rundt disse temaene sikrer at selskapet så langt har nådd sine mål.

Proff Jobb Personell skal:

- overholde alle lover og regler for HMS som berører våre aktiviteter.

- lære opp ansatte / nyansatte med henblikk på HMS.

- sikre at ledelsen aktivt vurderer hvor effektivt HMS politikken virker, og fortløpende diskutere tiltak for forbedring.

- forsikre seg om at alle ansatte forstår deres ansvarsområde vedrørende HMS.

- gjennomføre HMS-revisjoner for å sikre at aktivitetene er i.h.t selskapets HMS politikk.